Anton Henrik Fredrikson

(1859–1933)

Fredrikson Oy:n perustaja, pankinjohtaja, kauppaneuvos

Anton Fredrikson oli suomalaisen lakkiteollisuuden uranuurtaja sekä keskisuomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioiden voimakas edistäjä.

Koulusta valmistuttuaan Fredrikson toimi Johan Parviaisen konttoristina Jyväskylässä vuoteen 1884 saakka. Työpaikka oli näköalapaikka voimakasta kehitysvaihetta elävän sisämaan kaupungin kauppaoloihin ja sen liikesuhteisiin.

Siirtyminen Johan Parviaisen konttorin esimiehen tehtävästä itsenäiseksi kauppiaaksi 1885 loi pohjan monille tahoille ulottuneille liiketoimille. Ulkomailta tuotettujen kravattien korkea tulli ja nähtävissä olevat markkinat antoivat Fredriksonille sytykkeen ryhtyä kravattitehtailijaksi 1887. Tehdas laajeni vaiheittain lakki-, hansikas-, damaski- ja turkistavaratehtaaksi 1900-luvun alkuvuosina. Kannattavimmaksi haaraksi osoittautunut lakkien valmistus kasvatti yrityksestä alansa suurimman teollisuuslaitoksen Suomessa.

Lakkitehtaalta tie vei vuonna 1892 Suomen Yhdyspankin pankinjohtajaksi, jonka tehtävät jatkuivat vuoteen 1920 saakka.

Päätoimessaan Jyväskylän konttorin johtajana Fredrikson ohjaili koko seutukunnan elinkeinoelämän kehittymistä. Hän ei jättänyt käyttämättä pankkimiehenä saamiaan kokemuksia omissa liiketoimissaan. Liikeyhteydet ulkomaisiin tavarantoimittajiin avarsivat hänen näkemyksiään niin muodin vaihteluista kuin kansainvälisistä suhdanteistakin.

Useille Fredriksonin liikeyrityksille tai hänen ajamilleen hankkeille oli yhteistä aikakauden uusimpien keksintöjen hyväksikäyttäminen. Aloitteet alueellista puhelinlaitosta, kunnallista sähköverkkoa sekä vesi- ja viemärilaitosta hankittaessa kuvastavat tätä kiinnostusta tekniikan uusimpiin sovelluksiin.

Jyväskylän kunnalliseen kehittymiseen ja sen taloudellisiin ratkaisuihin Fredrikson vaikutti 30 vuoden ajan kaupunginvaltuustossa ja rahatoimikamarin jäsenenä. Hän ymmärsi korkean koulutustason merkityksen sekä paikkakunnan kehitysmahdollisuudet tukiessaan Jyväskylän yliopistohanketta sekä lahjoituksin että yliopistovaltuuskunnan jäsenenä.

Pikkukaupungin seuraelämässä Anton Fredrikson tuli tunnetuksi musiikkiharrastuksestaan.

Organisaatio:

Fredrikson Oy

Lähteet:

www.kansallisbiografia.fi

Fredrikson, Erkki (2004): Fredrikson, Anton. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

  • Taiteilija: Tauno Miesmaa
  • Vuosi: 1930
  • Sijainti: Fredrikson Oy
  • Kuvaaja: Timo Fredrikson