Gerhard Eriksson

(1922–2009)

Oy Blomberg Ab:n toimitusjohtaja, Oy Kotka Stevedoringin toimitusjohtaja, Oy Gerhard Eriksson Ab:n toimitusjohtaja, merikapteeni, kauppaneuvos

Gerhard Eriksson vaikutti merkittävästi eri satamien kehittämiseen, etenkin pitkäaikaisella toiminnallaan Haminan satamassa. Hänellä oli tärkeä vaikutus myös Kotkan satamaan. Eriksson toimi useiden yritysten johdossa sekä taloudellisissa ja työmarkkinajärjestöissä. Hänen pitkään työsarkaansa kuuluivat muun muassa ahtaus- ja huolintaliikkeet sekä rakennus- ja polttoaineliikkeet.

Ahvenanmaalla syntynyt Gerhard Eriksson hakeutui Ålands Sjöfartsläroverkin oppilaaksi ja valmistui isänsä ammattiin merikapteeniksi 1948. Eriksson työskenteli suurten laivanvarustamojen tehtävissä perämiehenä ja päällikkönä, mutta 1955 hän jäi maihin raumalaisen ahtausliikkeen Oy Wass & Lundbergin ahtaustarkastajaksi.

Työtehtävät veivät ahvenanmaalaisen merikapteenin 1957 haminalaisiin huolintaliikkeisiin, joiden johdossa Eriksson toimi. Kotka Stevedoring Oy oli Kotkan sataman operaattorina sen dynamo. Stevedoringin johtajakautensa aikana Eriksson työskenteli liikemiespiireissä aktiivisesti yhtiönsä ja Kotkan sataman hyväksi. Suomessa oli jo autonomian ajalta alkaen ajateltu idän transitoliikenteen houkuttelevia mahdollisuuksia. Eriksson oli tässäkin asiassa aktiivinen ja läpimurto sataman transitoliikenteessä tapahtui 1976.

Vaikutusvaltainen liikemies halusi parantaa myös vähävaraisten oloja. Hän oli mukana sosiaalisessa asuntorakentamisessa eri asuntoyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana sekä Haminan sataman työpaikkaruokalan perustamisessa. Hän toimi Norjan konsulina 1968–1982. Eriksson muutti 1982 takaisin kotiseudulleen Ahvenanmaalle ja vähensi samalla luottamustehtäviään. Saariston kasvattina hän harrasti kalastusta ja veneilyä sekä golfia.

Organisaatio:

Steveco Oy

Lähteet:

www.kansallisbiografia.fi

Hellsten, Tanja (2011): Kauppaneuvos Gerhard Eriksson. Talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

  • Taiteilija: Håkan Sjöblad
  • Vuosi: 1982
  • Sijainti: Treveco Oy
  • Kuvaaja: Elina Harjama