Pekka Sirviö

(1945–)

Asianajaja, varatuomari, ekonomi

Pekka Sirviö kirjoitti ylioppilaaksi Valkeakoskelta 1964, valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1968 ja sai varatuomarin arvon 1973. Hän opiskeli työn ohessa ekonomiksi valmistuen Helsingin Kauppakorkeakoulusta 1973. Sotilasarvoltaan hän on yliluutnantti. Hänelle on myönnetty Suomen leijonan 1. luokan ritarimerkki.

Valmistuttuaan juristiksi hän toimi vuoden rikosasioihin keskittyneen asianajotoimiston avustavana lakimiehenä, mutta siirtyi 1969 Castrén & Snellmanille, jossa hän teki elämäntyönsä toimiston osakkaana, hallituksen puheenjohtajana ja Senior Partnerina lukuun ottamatta vuosia 1978-1988, jolloin hän oli Asianajotoimisto Furstenborg & Sirviön osakas. Castrén & Snellmanilla hän oli aktiivisesti mukana kasvattamassa 1888 perustettua toimistoa yhdeksi tämän päivän johtavista ja suurimmista suomalaisista asianajotoimistoista.

Pekka Sirviö toimi koko työuransa liike-elämän lainopillisena neuvonantajana. Hän oli 1980-1990 luvuilla kymmenien suomalaisten yhtiöiden ja ulkomaisten tytäryhtiöiden hallituksissa. Siinä ohessa hän hoiti vaativia liikejuridisia oikeudenkäyntejä toimien myös välimiehenä. Sen lisäksi hän hoiti useiden pörssiyhtiöiden yhtiökokouksien puheenjohtajuuksia. Yrityssaneerauslain säätämisen jälkeen hän hoiti Polar-yhtymän yrityssaneerauksen yhtenä selvittäjistä ja saneerausohjelman valvojana. Lisäksi hän osallistui Haka-yhtymän konkurssihallintoon.

Pekka Sirviö osallistui vuodesta 1976 aktiivisesti Suomen Asianajajaliiton toimintaan toimien sekä Helsingin Asianajajayhdistyksen että Asianajajaliiiton puheenjohtajana. Työn ulkopuolella hän oli mukana useissa järjestöissä ja yhdistyksissä, mm. Suomen Round Tablen presidenttinä.

Vapaa-aikaansa Sirviö viettää metsästyksen, golfin ja tenniksen parissa sekä hoitaen Kirkkonummen Hirsalassa olevaa vapaa-ajan viettopaikkaa ja valvoen vaimonsa Kirstin ja kolmen lapsensa kanssa siellä temmeltävää kuutta lastenlasta.

Organisaatio:

Castrén & Snellman

  • Taiteilija: Beryl Furman
  • Vuosi: 1999
  • Sijainti: Suomen Asianajajaliitto
  • Kuvaaja: Heikki Ilvessalo