Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto perustettiin joulukuun 18. päivänä vuonna 1918.